MariinskyMariinsky (available until 2nd Jan 1970) 31 to 33 of 33 results

1 2 3

Tchaikovsky - 1812, Moscow Cantata, etc

Mariinsky MAR0503
SACD (1 disc)

Tchaikovsky - 1812, Moscow Cantata, etc

£9.45

In stock - available for despatch within 1 working day

Artists: Mariinsky Orchestra, Soloists & Chorus

Conductor: Valery Gergiev

Shostakovich - Symphonies No.1 & No.15

Mariinsky MAR0502
SACD (1 disc)

Shostakovich - Symphonies No.1 & No.15

£9.45

In stock - available for despatch within 1 working day

Artist: Mariinsky Orchestra

Conductor: Valery Gergiev

Shostakovich - The Nose

Mariinsky MAR0501
SACD (2 discs)

Shostakovich - The Nose

£13.25

In stock - available for despatch within 1 working day

Artists: Vladislav Sulimsky, Alexei Tanovitski, Tatiana Kravtsova, Andrei Popov, Sergei Semishkur, Gennady Bezzubenkov, Vadim Kravets, Sergei Skorokhodov, Yevgeny Strashko, Elena Vitman, Zhanna Dombrovskaya, Mariinsky Orchestra & Chorus

Conductor: Valery Gergiev

1 2 3